Σχέδιο κινήτρων για επενδύσεις
αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης
του τουριστικού προϊόντος.
 
 
 

Διευκρινίσεις πτυχών Σχεδίου Κινήτρων

14 / 05 / 2015

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Ενδιάμεσος Φορέας, εκδίδει τις ακόλουθες διευκρινίσεις/ ερμηνείες/ τροποποιήσεις πτυχών του Σχεδίου Κινήτρων, η οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Σχεδίου:

Κάνετε κλικ εδώ για να κατεβάστε τις διευκρινίσεις πτυχων σχεδίου κινήτρων σε μορφή PDF