Σχέδιο κινήτρων για επενδύσεις
αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης
του τουριστικού προϊόντος.
 

Νέα – Ανακοινώσεις

 
 

Διευκρινίσεις πτυχών Σχεδίου Κινήτρων

14 / 05 / 2015
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Ενδιάμεσος Φορέας, εκδίδει τις ακόλουθες διευκρινίσεις/ ερμηνείες/ τροποποιήσεις πτυχών του Σχεδίου Κινήτρων, η οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Σχεδίου: Κάνετε κλικ εδώ για να κατεβάστε τις διευκρινίσεις πτυχων σχεδίου κινήτρων σε μορφή PDF  ... [Διαβάστε Περισσότερα]
 
 
 

Ενημερωτικός Οδηγός Σχεδίου Κινήτρων

11 / 04 / 2014
Παράταση διάρκειας ισχύος Κάνετε κλικ εδώ για να κατεβάστε τον Ενημερωτικό Οδηγό σε μορφή PDF  ... [Διαβάστε Περισσότερα]
 
 
 

Διευκρινίσεις πτυχών Σχεδίου Κινήτρων

08 / 01 / 2014
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Ενδιάμεσος Φορέας, εκδίδει την ακόλουθη τροποποίηση πρόνοιας του Σχεδίου Κινήτρων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Σχεδίου: Σελίδα 39, παράγραφος 7.5.2 Προθεσμίες Ολοκλήρωσης - Παρατάσεις «Αιτήματα παράτασης του χρονοδιαγράμματος γίνονται δεκτά έως δύο φορές στ... [Διαβάστε Περισσότερα]
 
 
 

Διευκρινίσεις πτυχών Σχεδίου Κινήτρων

21 / 11 / 2012
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Ενδιάμεσος Φορέας, εκδίδει την ακόλουθη τροποποίηση πρόνοιας του Σχεδίου Κινήτρων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Σχεδίου: Σελίδα 36, παράγραφος 7.3 Διαδικασία Χρηματοδότησης: «Μετά τη λήψη της εγκριτικής επιστολής και κατά την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης της επένδ... [Διαβάστε Περισσότερα]
 
 
 

Προκήρυξη 2ου κύκλου

06 / 11 / 2010
Σχέδιο Κινήτρων για Επενδύσεις Αειφόρου Εμπλουτισμού και Αναβάθμισης του Τουριστικού Προϊόντος   2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού πληροφορεί ενδιαφερόμενους επενδυτές ότι από την 8.11.2010 μέχρι και την 8.3.2011 δέχεται αιτήσεις ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο «Σχέδιο Κινήτ... [Διαβάστε Περισσότερα]
 
 
 

Αποτελέσματα 1ης πρόσκλησης

29 / 10 / 2010
Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων η οποία προκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 και έληξε στις 31 Μαρτίου 2009, υπεβλήθησαν δεκαέξι (16) αιτήσεις για προτεινόμενες επενδύσεις με συνολικό πρ... [Διαβάστε Περισσότερα]
 
 
 

2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

18 / 10 / 2010
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού σας προσκαλεί στις παρουσιάσεις του Σχεδίου Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του Τουριστικού Προϊόντος. Το Σχέδιο ενθαρρύνει επενδυτικές πρωτοβουλίες και προτάσεις για την ανάπτυξη ειδικών εμπλουτιστικών προϊόντων και ολοκληρωμένη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμ... [Διαβάστε Περισσότερα]
 
 
 

Ερμηνεία όρων της 1ης προκήρυξης

23 / 06 / 2010
 Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού κα αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος Ερμηνεία όρων του Ενημερωτικού Οδηγού της 1ης προκήρυξης  Με βάση το Άρθρο 1.3 του Ενημερωτικού Οδηγού της 1ης προκήρυξης του Σχεδίου Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού κα αναβάθμισης το... [Διαβάστε Περισσότερα]
 
 
 

Διευκρινίσεις πτυχών Σχεδίου Κινήτρων

27 / 03 / 2009
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Ενδιάμεσος Φορέας, εκδίδει τις ακόλουθες διευκρινίσεις / ερμηνείες πτυχών του Σχεδίου Κινήτρων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Σχεδίου: Στις περιπτώσεις όπου η αιτήτρια εταιρεία νομικά υφίσταται αλλά δεν ήταν σε ενέργεια τα τελευταία χρόνια και δεν παρουσιάζει κύκλο εργασιών... [Διαβάστε Περισσότερα]
 
 
 

Scheme Information Leaflet

27 / 02 / 2009
Cyprus Tourism Organization informs all interested parties that the scheme information is now also available in English. Below you will find an attached PDF document that contains a summary of the scheme in English. Scheme Information Leaflet ( English ) ... [Διαβάστε Περισσότερα]
 
 
 

1η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

29 / 11 / 2008
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού πληροφορεί ενδιαφερόμενους επενδυτές ότι από την 1.12.2008 μέχρι και την 31.3.2009 δέχεται αιτήσεις ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο «Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος». Σύμφωνα με τη Στρατηγική Τουρισμού οι επενδυτικές... [Διαβάστε Περισσότερα]