Σχέδιο κινήτρων για επενδύσεις
αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης
του τουριστικού προϊόντος.
 
 
 

Ποιά είναι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το 2ο

Στα πλαίσια του 2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο "Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος" γίνονται αποδεκτές αιτήσεις από τις 8.11.2010 μέχρι και τις 8.3.2011.