Σχέδιο κινήτρων για επενδύσεις
αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης
του τουριστικού προϊόντος.
 
 
 

Ενημερωτικά Έντυπα 2ης πρόσκλησης

Ο Ενημερωτικός Οδηγός του Σχεδίου, το Έντυπο Αίτησης Ένταξης, το Έντυπο της Οικονομοτεχνικής Μελέτης που αφορούν την 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από το πιο κάτω μέρος της ιστοσελίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε όπως αποτείνεστε στα τηλέφωνα και διευθύνσεις που βρίσκονται στο δεξιά σας.

 Έντυπο Αίτησης Ένταξης 2ης πρόσκλησης


Έντυπο Αίτησης Ένταξης 2ης πρόσκλησης


Ενημερωτικός Οδηγός


Υπόδειγμα Οικονομοτεχνικής Μελέτης


'Εντυπο Οικονομοτεχνικής Μελέτης


'Εντυπο Οικονομοτεχνικής Μελέτης


2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων


Υπεύθυνη Δήλωση


Ενημερωτικά Έντυπα 1ης πρόσκλησης